Titel: Earline Magazine

Uitgegeven door: L&T Media BV

Redactie adres:
Onder den Dael 21
1261 CN Blaricum
+31 (0)35 – 538 03 39
e-mail: loes.brussen@ltmedia.nl
Verschijningsfrequentie: 4x per jaar
Abonnementsprijs per jaar: € 38,50
Losse nummerprijs : € 12,50
Annuleringstermijn: 14 dagen voor uiterste aanleverdatum

Materiaal aan:

L & T Media
o.v.v. Eyeline advertentieafdeling
Stieltjesweg 18
6827 BV Arnhem
Nederland

+31 (0)26 361 69 60
e-mail: traffic@ltmedia.nl